Liczba odwiedzin strony: 40676 Osób na stronie: 1
 

Kożuch Małgorzata, adwokat. Kancelaria

 
Dziennik Ustaw 2007 Nr 36 poz. 229 - Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z dnia 28 lutego 2007 r.) Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 i Nr 224, poz. 2226 oraz z 2004 r. Nr 282, poz. 2807) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 14 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: "8)  opłat sądowych i notarialnych;";   2)   uchyla się § 22 i 23;   3)   w § 34 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: "W tym przypadku mają zastosowanie przepisy § 7, § 11-17, § 19-21, § 24-26 oraz § 30 i 31.";   4)   załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §   2.  1. Podatnicy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia założyli podatkową księgę przychodów i rozchodów według wzoru dotychczasowego, mogą ewidencjonować w tej księdze zdarzenia gospodarcze po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. W takim przypadku podatnicy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów z uwzględnieniem zasad określonych przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w tym stosują odpowiednie objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem i nie wypełniają w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kolumny 12. 2. Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzoną przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w...
Monitor Polski 2004 Nr 6 poz. 110 - Nadanie orderu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 października 2003 r. o nadaniu orderu (M.P. z dnia 6 lutego 2004 r.) Rej. 230/2003 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską, odznaczony zostaje KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI ks. abp Stanisław Jan Dziwisz.
KRS 0000328632 - AUTO-CAR SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
AUTO-CAR SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-04-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OBJAZDOWA 3 56-100 WOŁÓW WOŁÓW WOŁOWSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000328632
KRS 0000328631 - LARUS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LARUS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-04-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ALEJA SOLIDARNOŚCI 129/131 00-898 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
929-181-21-37 80332286 0000328631
KRS 0000328630 - PANACEUM KRYSTYNA GIERJATOWICZ SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PANACEUM KRYSTYNA GIERJATOWICZ SP. J. SP. J. 2009-05-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POŁUDNIOWA 11 81-008 GDYNIA M. GDYNIA M. GDYNIA POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
958-109-12-84 191380840 0000328630
KRS 0000328629 - "POMOCY CHORYM NA STWARDNIENIA ROZSIANE"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"POMOCY CHORYM NA STWARDNIENIA ROZSIANE" FUNDACJA 2009-04-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KAZURY 14/36 02-795 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000328629
KRS 0000328628 - STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI REGIONU GMINY TELATYN
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI REGIONU GMINY TELATYN STOWARZYSZENIE 2009-04-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
14 22-652 ŻULICE TELATYN TOMASZOWSKI LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000328628